top of page
Logo Babanod.jpg
logo cystennin.jpg

Who's Who?  Pwy 'di Pwy? 

Tîm Rheoli / Management Team:

 

Pennaeth / Headteacher - Miss R. Jones

Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Headteacher - Mrs C. Edwards

ALNCO (additional learning needs) / CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol) - Mrs. S Coulman

Athrawon / Teachers:

Ysgol Babanod Mochdre / Mochdre Infants

(Foundation Phase / Cyfnod Sylfaen)

 

Dosbarth Meithryn a Derbyn/ Nursery & Reception - Miss. L Foxley

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2 - Miss E Williams & Mrs. A Paddington

Ysgol Cystennin

(Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2)

 

Dosbarth Enfys Blwyddyn 3 & 4 / Year 3 & 4 - Miss C. Williams

Dobarth Hedd Blwyddyn 4 & 5 / Year 4 & 5 - Mrs. C. Edwards 

Dosbarth Gobaith Blwyddyn 6 / Year 6 - Miss. G Forbes

CPA Cyfnod Sylfaen / PPA Foundation Phase - Miss S. Chahal & Mrs. Coulman

CPA Adran Iau / PPA Juniors - Wild Elements/MW Sports/Artist

Staff Cefnogi / Support Staff

 

Dosbarth Meithryn a Derbyn / Nursery and Reception - Mrs A. Taft; Miss. S Williams; Miss. Ricketts

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2  - Mrs W. Duffy & Miss. S. Chahal

Ymyrraeth Llythrennedd & Rhifedd Adran Iau/ Literacy & Numeracy Intervention Juniors - Miss N. Selby

Wellbeing Lead & Interventions - Mrs. L Roberts

Staff Swyddfa / Office Staff:

Mrs M. Richards

Gofalwyr / Caretakers:

Mrs J. Kirby (Babanod Mochdre)

Mr. K Jacobs (Ysgol Cystennin)

Cogyddion / Cooks: 

Miss Hannah Greenwood (Babanod Mochdre)

Miss Emma Adams (Cystennin)

Mrs Julie Howard (Cook's Assistant - Cystennin)

Goruchwylwyr Amser Cinio / Lunchtime Supervisors:

Mrs Lynne Horobin (Babanod Mochdre)

Cloud.png
Cloud_edited.png
Cloud_edited.png
Cloud_edited_edited.png
bottom of page